Penetrantproving

​Provning med penetrant (PT) är en av de äldsta och mest använda OFP-metoderna. Redan i slutet av 1800-talet användes olja-krita metoden inom järnvägen för att kontrollera räls och axlar. Från mitten av 1900-talet har penetrantmetoden genomgått en omfattande utveckling och den räknas nu som den kanske viktigaste metoden för detektering av ytdefekter.

Penetrantprovning hjälper dig att hitta fel som är öppna mot ytan, till exempel sprickor och porer. Metoden passar för alla icke-porösa material som stål, aluminium, koppar, plast, keramik och gjutgods. Penetrantmetoden är relativt enkel att utföra och mycket användbar eftersom den i högsta grad är bärbar. Den är en högkänslig metod som även kan möjliggöra produktionskontroll av många delar på kort tid.

​Penetranter indelas i två huvudgrupper: färgade eller fluorescerande penetranter. Dessa två huvudgrupper indelas efter hur överskott av penetrant tas bort : vattenavsköljbar, lösningsmedelsavtorkbar eller efteremulgerbar penetrant.

Penetrantmetoden

  • Detekterar diskontinuiteter som är öppna mot ytan i icke-porösa material
  • En högkänslig metod för detektion av mycket små defekter av typ spricker och porer
  • Enkel, tillförlitlig, snabb, bärbar och ekonomisk

Addresse​

​FOXDAL-NDT

Skovdalsvej 7 B
8300 Odder 

Telefon nummer​

​Tlf.: +45 86 54 63 00

Email & CVR nummer​

Email: th@foxda​l.com​

CVR: 34802165​