Magnetpulver proving

​Vid magnetpulverprovning magnetiseras objekten så att ett magnetiskt fält bildas i objekten som provas. När magnetfältet möter diskontinuiteter, bildas ett magnetiskt läckfält. Läckfältet som uppstår bildar magnetiska poler vid diskontinuiteten. Polerna attraherar magnetpulvret, som lägger sig där läckfältet har uppstått.

Magnetpulver provning detekterar främst linjära diskontinuiteter som befinner sig vid eller strax under ytan i ferromagnetiska komponenter. Ferromagnetiska material är material som är lätta att magnetisera.

Med Bycotest magnetpulverprodukter kan du skilja ut den harmlösa rispan från farliga sprickor. Snabbt och effektivt och utan att förstöra materialet eller miljön får du en djupare kunskap om konstruktionens status. Magnetpulvret samlas runt defekten vilket gör den lätt att hitta och åtgärda.

​Magnetpulverprovning kan utföras med färgat (oftast svart) magnetpulver eller fluorescerande magnetpulver, med kontinuerlig metod eller remanent metod, med torrpulver eller med vått magnetpulver. Det finns även olika sätt att magnetisera en detalj.​

Magnetpulvermetoden

  • Högkänslig metod för detektion av mycket små defekter i ferromagnetiska material
  • Defekter i ytan och strax under ytan detekteras
  • Tillförlitlig, snabb och ekonomisk
  • Enkel att utföra även i fält

Addresse​

​FOXDAL-NDT

Skovdalsvej 7 B
8300 Odder 

Telefon nummer​

​Tlf.: +45 86 54 63 00

Email & CVR nummer​

Email: th@foxda​l.com​

CVR: 34802165​